ติดตั้ง hostbill กับ solusvm แล้วไม่มีหน้า console ครับ

มีให้แค่ start, stop กับ reboot ก็ใช้ไม่ได้ครับ

อยากรู้ว่าต้องติดตั้ง plugin หรือ modules อะไรเพิ่มไหมครับ

:875328cc:

ไม่เคยลองครับ ลองหาข้อมูลจากเว็บ HB เลยครับ