ถามคนทำ host ที่จดทะเบียนร้านค้า และต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหน่อยครับ

สมมุติว่าผมเป็นร้านค้า ที่จ่ายเงินให้ host ค่าของ 1000 บาท ผมต้องหักไว้ 30 บาท ก็คือจ่าย 970+70บาท ใช่รึเปล่าครับ

แล้วส่วนที่ผมหัก ผมต้องออกใบให้ทาง host ใช้ใบที่อยู่ใน file ที่แนบมารึเปล่าครับ ถ้าไม่ใช่ ผมต้องออกเป็นใบไหนให้ครับ

แล้วพอสิ้นเดือนของทุกเดือน ผมก็ต้องเอายอด 30 บาทที่เป็นภาษีที่หักไว้ ไปแจ้งไว้ใน ภพ.30 เพื่อส่งต่อให้รัฐใช่รึเปล่าครับ

แล้วถ้าต้องระบุใน ภพ.30 จะระบุตรงส่วนไหนครับ เพราะในแบบformไม่เห็นหัวข้อภาษีหักณที่จ่ายครับ

ขอบคุณครับ

เป็นร้านค้า ผมไม่แน่ใจนะ
แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับค่าบริการ

อ่าขอบคุณครับ ไว้ผมไปถามเจ้าหน้าที่ให้แน่นอนอีกทีดีกว่า เพราะถ้าผิดเดี๋ยวโดนปรับอาน

ขอบคุณมากครับผม

ที่รู้ๆ พอจำได้ รายได้ต้องมากกว่า 1.8 ล้านต่อปีขึ้นไป ถึงจะต้องเสียภาษี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

^
^
เขาถามเรื่อง ภาษี หัก ณ ที่จ่ายครับ
ไม่ไช่ภาษีมูลค่าเพิ่มครับ

ตามที่เข้าใจนะครับ ถ้าเป็น นิติบุคคล สั่งซื้อสินค้า ก็ ต้องหัก ณ ที่จ่าย แล้วนิติบุคคลนำรายการสรุปส่งสรรพากร + ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ถูกหักด้วยครับ

ส่วนผู้ถูกหัก ก็ ไปเคลียร์กับ สรรพากร กรณี ที่ เกณฑ์รายได้ไม่ถึง หรือ ขอคืนภาษี ที่หักไว้ล่วงหน้าได้ครับ

แต่กรณีที่เป็นร้านค้า ผมไม่มั่นใจว่า มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ ลองโทรปรึกษา สรรพากร Call Center เพื่อขอข้อมูลเบื้องต้นดูได้ครับ

เข้าจผิดแล้วนะครับ ต้องเป็นซื้อบริการครับ ไม่ใช่ซื้อสินค้า

วันนี้นั่งรถไปถามสรรพากรเรียบร้อยครับ

สรุป ถ้าเราจดเป็นร้านค้า หรือบุคคล แล้วซื้อบริการจากนิติบุคคล ให้หัก 3% ก่อนภาษี เก็บไว้ แล้วออกใบตามที่แนบ file มา ให้กับคนที่เราจ่าย

เราเก็บ 3% ไว้ พอสิ้นเดือน ก็กรอกแบบ ภงด53 แจ้งว่ามีหัก ณ ที่จ่ายเท่าไร แล้วก็โอนให้สรรพากร ต้องทำให้เสร็จก่อนวันที่ 7 เดือนถัดไป เดือนไหนไม่มีหัก ณ ที่ จ่ายก็ไม่ต้องแจ้ง

ในส่วนของผู้ให้บริการ ก็เก็บใบที่หัก 3% ไว้ กลางปี ให้แจ้งลงใน ภงด94 พอปลายปี ก็แจ้งใน ภงด90 เอาไว้ลดหย่อนภาษี ได้

ช่วงนี้กำลังปิดบัญชีพอดี เรื่องจริงของภาษีก็คือ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ทำบัญชีแล้วมีกำไรคำนวณภาษีให้ได้ไม่น้อยกว่า 3% ที่ถูกหักไว้แล้ว

ขอบพระคุณมากครับ ที่ช่วยแก้ไขให้เข้าใจถูกต้องครับผม