อยู่ๆ horde ก็ไม่สามารถ login ได้ บอกว่า รหัสผิด

คือใช้อยู่ปกติ แต่ อยุ่ๆ เช้าวันนี้ ก็ไม่สามารถ login ผ่านหน้าเวปได้
แต่ ไป สามารถใช้ login ผ่าน pop3 outlook ได้ นะครับ

โดยไปดูที่ log horde /tmp/horde.log
ก็เจอ error แบบนี้

Jan 16 13:19:01 HORDE [error] [imp] FAILED LOGIN 210.246.64.57 to localhost:143[imap/notls] as exaport@xxxxx.com [on line 291 of “/home/httpd/vhosts/webmail/horde/imp/lib/IMP.php”]
Jan 16 13:19:52 HORDE [error] [imp] FAILED LOGIN 202.28.1.178 to localhost:143[imap/notls] as aaaa@xxxx.com [on line 291 of “/home/httpd/vhosts/webmail/horde/imp/lib/IMP.php”]

ใครเคยเป็นบ้างครับ

ปล เพิ่มข้อมูลนะครับ ใช้ Plesk6

Outlook ใช้ pop3 แต่ Horde ใช้ IMAP นะคัรบ ลองรวจสอบก่อนก็ได้คัรบ ว่า IMAP ทำงาน หรือปล่าว

ใช้คำสั่งนี้

telnet localhost 143 �

ถ้า imap ทำงานผลจะเป็นแบบนี้คัรบ

Trying 202.142.223.40.xx...
Connected to 202.142.223.xx.rev-ip.isp-thailand.com.
Escape character is '^]'.
* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 UIDPLUS CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT QUOTA IDLE ACL ACL2=UNION STARTTLS] Courier-IMAP ready. Copyright 1998-2004 Double Precision, Inc. �See COPYING for distribution information.