หาซื้อ heatsink / HP DL360p G8

หาซื้อ heatsink / HP DL360p G8
มือ1 , มือ2 ก็ได้

ท่านใดมีติดต่อ Line : topmo_
หรือ. 0954984718

ดัน
หาซื้อ heatsink ของ HP DL360p G8

ดัน
หาซื้อ heatsink ของ HP DL360p G8

ดัน
หาซื้อ heatsink ของ HP DL360p G8

ดัน
หาซื้อ heatsink ของ HP DL360p G8

ลองหาซื้อใน ebay ดูครับ แล้วก็ต้องดูด้วยเพราะว่ามันมี 2 แบบเป็นอย่างต่ำ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.