ต้องการซื้อ hdd tray 2.5 นิ้ว ของ HP DL360 Gen 8 จำนวน 2-8 อัน

ต้องการซื้อ hdd tray 2.5นิ้ว ของ HP DL360 Gen 8 จำนวน 2-8 อัน (มีกี่อันก็ซื้อเท่านั้น)
Tray หน้าตาตามรูปนี้ครับ
http://serversparepart.lnwshop.com/product/2972/651687-001-ขาย-จำหน่าย-ซ่อมเครื่อง-server-ราคา-พิเศษ-hp-g8-gen8-651687-001-2-5quot-sff-sas-hdd-tray-

มี 8 อันครับ อันละ 350 บาท ครับ
0864415529 โป้งครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.