ใครมี hdd sas 600-1000G 10K บ้างครับ

กำลังหา sas พท ประมาณ600-1000gb
Speed 10K. ขนาด 2.5 ซัก6ลูก
บ้างครับ