หา HDD Enterprise SATA 1TB (ใหม่)

หา HDD Enterprise SATA 1TB (ใหม่มือ1) ด่วน

ประมาณ10-30 ลูก

ใครมีขายติดต่อมาหน่อยนะครับ

โทร.08สาม3903ห้าหนึ่งศูนย์ หรือ PM

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.