หา HD HP SAS 2.5" ขนาด 300-600G ที่เสียใช้ไม่ได้แล้ว 3 ลูกครับ

หา HD HP SAS 2.5" ขนาด 300-600G ที่เสียใช้ไม่ได้แล้ว 3 ลูก
ขอรับซื้อไปคืนโครงการด้วยครับ ติดต่อมาได้

line: tumm.tanatpat