ขาย Hask disk 8TB 7.2k SAS พร้อม Tray

ของใหม่ครับ ลูกละ 3,500 / มี 3 ลูกครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.