ขาย Harddisk 450gb 10K SAS 2.5” จำนวน 40 ลูก ขายเหมาราคา 12,000บาท

ติดต่อ 097-203-2020 เต้ครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.