Google เปิดเผยตัวเลขการร้องขอลบข้อมูลจากรัฐบาลประเทศต่างๆ

Google เปิดเผยตัวเลขการร้องขอลบข้อมูลจากรัฐบาลประเทศต่างๆครึ่งปีหลัง 2010 จากฝรั่งเศษ 23 เยอรมัน 118 อิตาลี 49 ไทย 1 http://goo.gl/3vIGH

อยากรู้ ว่าไทยเรื่องอะไร

We received a request from the Ministry of Information, Communication and Technology in Thailand to remove 43 pieces of content because they were mocking or criticizing the king in violation of Thai lèse-majesté laws. We restricted Thai users from accessing these videos.

ดูของไทย จำนวนน้อยมาก ครั้งเดียวที่ส่งเรื่องไป

ที่เหลือ น่าจะ block เอง

แสดงว่าเค้าเข้าใจ ความรู้สึกของคนไทย

ที่จริงไม่น่าแจ้งไปนะครับ เพราะยังไงเราก็บล็อกเองอยู่แล้ว