โดเมนดึงจากต่างประเทศและ google web master tool ไม่ได้ เฉพาะหน้า index.php

สวัสดีครับ
ผมเจอปัญหาโดเมนของผม ไม่ index หน้า่แรกของเว็บใน google แต่พบหน้าอื่น
ไปเช็ค web master tool ก็มีปัญหาเข้าหน้าแรกไม่ได้ www.buduplaza.com/index.php แต่ link หน้่าอื่นได้

โดเมนตัวอื่นใน ip ดึงได้ปกติ

ไปเช็คที่ http://host-tracker.com/check_res_ajx/12136040-0/ เข้าไม่ได้ดังภาพ


ที่ google web master tool ก็ ฟ้องแบบนี้ครับ

ทดลองให้ google ดึง หน้า www.buduplaza.com/index.php ก็ ดึงไม่ได้ หน้าอื่นๆใน โดเมน ดึงได้


หน้าแรก มัน return 500 แต่มี content ออกมาครับ

HTTP/1.0 500 Internal Server Error
Date: Sat, 02 Feb 2013 07:30:07 GMT
Server: Apache/2
X-Powered-By: PHP/5.2.14
Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT
Cache-Control: private
Pragma: no-cache
Last-Modified: Sat, 02 Feb 2013 07:30:07 GMT
Content-Encoding: gzip
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

ลองดู error log ของเว็บอะครับ

อาการแบบนี้ มันเกิดจากอะไรบ้าง พอทราบมั้ย เปิดเอง เปิดด้วยปกติ แต่เวลา bot ดึงมันมีปัญหา

เปิดเองก็ไม่ปกติครับ มันขึ้น 500 Internal server error เหมือนกัน

www.buduplaza.com นี้หรอ มันเข้าไม่ได้หรอ

มีวิธีัแก้ไขมั้ยครับ

สงสัยที่พิมพ์ไปไม่เด่นพอ

log ของตรงไหนครับ ของ httpd มั้ยครับ ช่วยชี้แนะด้วย

ถ้่ httpd

[Sat Feb 02 00:53:07 2013] [warn] Init: SSL server IP/port conflict: www.m.buduplaza.com:443 (/usr/local/directadmin/data/users/buduplaza/httpd.conf:125) vs. www.jobok.go.th:443 (/usr/local/directadmin/data/users/jobok/httpd.conf:49)[Sat Feb 02 00:53:07 2013] [warn] Init: SSL server IP/port conflict: www.buduplaza.com:443 (/usr/local/directadmin/data/users/buduplaza/httpd.conf:49) vs. www.jobok.go.th:443

พี่ ไอซ์ ช่วนแนะนำด้วยน่ะครับ พอดีความรู้มีไม่มาก

ไฟล์ log ของโดเมนอยู่ใน /var/log/httpd/domains/DOMAIN.COM.error.log ครับ ไปดูที่นั่นน่าจะเจอสาเหตุ

[Sun Feb 03 00:11:40 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) localhost' does NOT match server name!? [Sun Feb 03 00:12:15 2013] [error] [client 131.253.24.14] File does not exist: /home/buduplaza/domains/buduplaza.com/public_html/robots.txt [Sun Feb 03 00:12:15 2013] [error] [client 131.253.24.14] File does not exist: /home/buduplaza/domains/buduplaza.com/public_html/404.shtml [Sun Feb 03 00:21:33 2013] [error] [client 199.30.20.38] File does not exist: /home/buduplaza/domains/buduplaza.com/public_html/robots.txt [Sun Feb 03 00:21:33 2013] [error] [client 199.30.20.38] File does not exist: /home/buduplaza/domains/buduplaza.com/public_html/404.shtml [Sun Feb 03 00:26:29 2013] [error] [client 65.55.24.215] File does not exist: /home/buduplaza/domains/buduplaza.com/public_html/robots.txt [Sun Feb 03 00:26:29 2013] [error] [client 65.55.24.215] File does not exist: /home/buduplaza/domains/buduplaza.com/public_html/404.shtml [Sun Feb 03 00:45:06 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN)localhost’ does NOT match server name!?
[Sun Feb 03 00:45:07 2013] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `localhost’ does NOT match server name!?
[Sun Feb 03 00:56:01 2013] [error] [client 199.30.16.48] File does not exist: /home/buduplaza/domains/buduplaza.com/public_html/robots.txt
[Sun Feb 03 00:56:01 2013] [error] [client 199.30.16.48] File does not exist: /home/buduplaza/domains/buduplaza.com/public_html/404.shtml
[Sun Feb 03 01:16:26 2013] [error] [client 66.249.74.196] unable to init Zlib: deflateInit2 returned -4: URL /index.php
[Sun Feb 03 01:16:49 2013] [error] [client 66.249.74.196] unable to init Zlib: deflateInit2 returned -4: URL /index.php
[Sun Feb 03 01:17:43 2013] [error] [client 66.249.77.23] unable to init Zlib: deflateInit2 returned -4: URL /index.php
[Sun Feb 03 01:17:44 2013] [error] [client 66.249.77.23] unable to init Zlib: deflateInit2 returned -4: URL /index.php
[Sun Feb 03 01:17:44 2013] [error] [client 66.249.77.23] unable to init Zlib: deflateInit2 returned -4: URL /index.php
[Sun Feb 03 01:17:45 2013] [error] [client 66.249.77.23] unable to init Zlib: deflateInit2 returned -4: URL /index.php
[Sun Feb 03 01:17:59 2013] [error] [client 66.249.77.23] unable to init Zlib: deflateInit2 returned -4: URL /index.php
[Sun Feb 03 01:18:20 2013] [error] [client 66.249.77.23] unable to init Zlib: deflateInit2 returned -4: URL /index.php
[Sun Feb 03 01:18:22 2013] [error] [client 66.249.77.23] unable to init Zlib: deflateInit2 returned -4: URL /index.php
[Sun Feb 03 01:18:47 2013] [error] [client 66.249.77.23] unable to init Zlib: deflateInit2 returned -4: URL /index.php
[Sun Feb 03 01:43:50 2013] [error] [client 157.55.35.35] File does not exist: /home/buduplaza/domains/buduplaza.com/public_html/robots.txt
[Sun Feb 03 01:43:50 2013] [error] [client 157.55.35.35] File does not exist: /home/buduplaza/domains/buduplaza.com/public_html/404.shtml
[Sun Feb 03 01:46:27 2013] [error] [client 65.55.215.101] File does not exist: /home/buduplaza/domains/buduplaza.com/public_html/robots.txt
[Sun Feb 03 01:46:27 2013] [error] [client 65.55.215.101] File does not exist: /home/buduplaza/domains/buduplaza.com/public_html/404.shtml
[Sun Feb 03 01:47:54 2013] [error] [client 65.55.215.95] File does not exist: /home/buduplaza/domains/buduplaza.com/public_html/robots.txt
[Sun Feb 03 01:47:54 2013] [error] [client 65.55.215.95] File does not exist: /home/buduplaza/domains/buduplaza.com/public_html/404.shtml
[Sun Feb 03 01:52:26 2013] [error] [client 157.55.33.17] File does not exist: /home/buduplaza/domains/buduplaza.com/public_html/robots.txt
[Sun Feb 03 01:52:26 2013] [error] [client 157.55.33.17] File does not exist: /home/buduplaza/domains/buduplaza.com/public_html/404.shtml
[Sun Feb 03 02:05:29 2013] [error] [client 65.55.215.54] File does not exist: /home/buduplaza/domains/buduplaza.com/public_html/robots.txt
[Sun Feb 03 02:05:29 2013] [error] [client 65.55.215.54] File does not exist: /home/buduplaza/domains/buduplaza.com/public_html/404.shtml
[Sun Feb 03 02:20:48 2013] [error] [client 65.55.215.33] File does not exist: /home/buduplaza/domains/buduplaza.com/public_html/robots.txt
[Sun Feb 03 02:20:48 2013] [error] [client 65.55.215.33] File does not exist: /home/buduplaza/domains/buduplaza.com/public_html/404.shtml

[Sun Feb 03 01:16:26 2013] [error] [client 66.249.74.196] unable to init Zlib: deflateInit2 returned -4: URL /index.php
[Sun Feb 03 01:16:49 2013] [error] [client 66.249.74.196] unable to init Zlib: deflateInit2 returned -4: URL /index.php
[Sun Feb 03 01:17:43 2013] [error] [client 66.249.77.23] unable to init Zlib: deflateInit2 returned -4: URL /index.php
[Sun Feb 03 01:17:44 2013] [error] [client 66.249.77.23] unable to init Zlib: deflateInit2 returned -4: URL /index.php
[Sun Feb 03 01:17:44 2013] [error] [client 66.249.77.23] unable to init Zlib: deflateInit2 returned -4: URL /index.php
[Sun Feb 03 01:17:45 2013] [error] [client 66.249.77.23] unable to init Zlib: deflateInit2 returned -4: URL /index.php
[Sun Feb 03 01:17:59 2013] [error] [client 66.249.77.23] unable to init Zlib: deflateInit2 returned -4: URL /index.php
[Sun Feb 03 01:18:20 2013] [error] [client 66.249.77.23] unable to init Zlib: deflateInit2 returned -4: URL /index.php
[Sun Feb 03 01:18:22 2013] [error] [client 66.249.77.23] unable to init Zlib: deflateInit2 returned -4: URL /index.php
[Sun Feb 03 01:18:47 2013] [error] [client 66.249.77.23] unable to init Zlib: deflateInit2 returned -4: URL /index.php

ต้องบำบัดยังไงครับ

ลองปิด [COLOR=#333333][I]Zlib [/I][/COLOR]ดูครับ