GOODEV.net บริการรับติดตั้ง เปิดเซิร์ฟเวอร์เกมส์ สำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ให้บริการ Co-Location , Dedicated , VPS ภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU GPL V.3

มาตรฐานการทำงานตั้งแต่ ปี 2009 - ปัจจุบัน
1.ทุกงานที่รับ จะต้องเสร็จภายใน 24 ชม. หลังจากที่ลูกค้าชำระเงิน
2.งดรับงานสำหรับลูกค้าที่งี่เง่าในทุกกรณี หากท่านแสดงความงี่เง่าจะเลิกสนทนาและเชิญให้ท่านไปติดต่อที่อื่นโดยทันที
3.ชำระเงินเต็มจำนวน หากท่านแสดงความงี่เง่าจะเลิกสนทนาและเชิญให้ท่านไปติดต่อที่อื่นโดยทันที
Terms and Conditions ข้อตกลงและเงื่อนไข คลิกที่นี่

ภาพประกอบ COLOR=#ff0000[/COLOR] ตัวอย่างเกมส์ที่เคยรับติดตั้งเล็กๆน้อยๆ
ปัจจุบัน รับติดตั้ง เฉพาะเกมส์ ที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์เสรี GNU GPL V.3 เท่านั้น
และเกมส์ซึ่งไม่มีผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยเท่านั้น

1

2

3

4

5
บริการรับฝากรูป ฝากฟรีไม่มีวันลบ ฝากรูปได้ไม่จำกัด ฝากรูปเร็ว โหลดรูปแรง เรื่องฝากรูปต้อง upic.me เท่านั้น!
6
บริการรับฝากรูป ฝากฟรีไม่มีวันลบ ฝากรูปได้ไม่จำกัด ฝากรูปเร็ว โหลดรูปแรง เรื่องฝากรูปต้อง upic.me เท่านั้น!
7

8
บริการรับฝากรูป ฝากฟรีไม่มีวันลบ ฝากรูปได้ไม่จำกัด ฝากรูปเร็ว โหลดรูปแรง เรื่องฝากรูปต้อง upic.me เท่านั้น!
9

10

11
บริการรับฝากรูป ฝากฟรีไม่มีวันลบ ฝากรูปได้ไม่จำกัด ฝากรูปเร็ว โหลดรูปแรง เรื่องฝากรูปต้อง upic.me เท่านั้น!
12

13

14

15
บริการรับฝากรูป ฝากฟรีไม่มีวันลบ ฝากรูปได้ไม่จำกัด ฝากรูปเร็ว โหลดรูปแรง เรื่องฝากรูปต้อง upic.me เท่านั้น!

ภาพประกอบ COLOR=#FF0000[/COLOR] ตัวอย่างเกมส์ที่เคยรับติดตั้งเล็กๆน้อยๆ
[COLOR=#FF0000]ปัจจุบัน รับติดตั้ง เฉพาะเกมส์ ที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์เสรี GNU GPL V.3 เท่านั้น
และเกมส์ซึ่งไม่มีผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยเท่านั้น