ขอข้อเสียของ Godaddy หน่อย

คือผมคิดว่าจะ ย้ายไปอยู่ที่ godaddy หมดเลยครับ