Gmail แจ้งว่าเมล์ที่ส่งจากระบบไม่ปลอดภัย

Gmail แจ้งว่าเมล์ที่ส่งจากระบบไม่ปลอดภัยมีวิธีแก้ไม่ไหมครับ
ส่งตรงจากตัวระบบ DirectAdmin เลยครับ

ลองปรับ content หรือไฟล์แนบดูครับ

ส่งเมล์เปล่าๆ หรือทดสอบมาก็เป็นครับ

IP server ติด blacklist ไหมครับ
คงต้องใช้ relayhost อื่นส่งออกก่อนครับ