Gmail แจ้งว่าเมล์ที่ส่งจากระบบไม่ปลอดภัย

#1

Gmail แจ้งว่าเมล์ที่ส่งจากระบบไม่ปลอดภัยมีวิธีแก้ไม่ไหมครับ
ส่งตรงจากตัวระบบ DirectAdmin เลยครับ

0 Likes

#2

ลองปรับ content หรือไฟล์แนบดูครับ

0 Likes

#3

ส่งเมล์เปล่าๆ หรือทดสอบมาก็เป็นครับ

0 Likes

#4

IP server ติด blacklist ไหมครับ
คงต้องใช้ relayhost อื่นส่งออกก่อนครับ

0 Likes