มีใครเคยใช้ ghostscrips ไหมครับ มีวิธีการติดตั้งอย่างไรครับ

สวัสดีครับ
พอดีมี ลูกค้าต้องการให้ติดตั้ง ghostscripts ให้นะครับ
ไม่ทราบว่าใครเคยใช้ และมีวิธีการติดตั้งอยางไรบ้างครับ