Gboard จาก Google

http://www.youtube.com/watch?v=wWxzS4vY7Zw&feature=player_embedded#ws

ช่างคิดจริงๆ

พิมพ์ก็ใช้ keyboard เดิมเหรอ

ผมว่าเกินความจำเป็นนะ

สำหรับคนที่ ใช้อีเมลล์ไม่ค่อยเป็นไงครับ

ปัญหาคือ

จอทำไมมันใหญ่จริงๆ