เจอจะๆเลย เฮ้อ พวกสุ่มรหัสผ่าน ftp

พึ่ง setup server เลยลืมเปิด Auto ban ( Filezilla ftp server ) เลยโดนซะ เฮอ … ไอพีเครื่องผมตกเป็นเป้าหมายซะแล้วมั้ง เซ็งจริงๆ กลัวมันจะเจอทางอื่นจัง

(000831) 7/8/2551 18:34:57 - (not logged in) (76.12.55.52)> disconnected.
(000832) 7/8/2551 18:34:57 - (not logged in) (76.12.55.52)> 421 Login time exceeded. Closing control connection.
(000832) 7/8/2551 18:34:57 - (not logged in) (76.12.55.52)> disconnected.
(000833) 7/8/2551 18:34:57 - (not logged in) (76.12.55.52)> 421 Login time exceeded. Closing control connection.
(000833) 7/8/2551 18:34:57 - (not logged in) (76.12.55.52)> disconnected.
(000837) 7/8/2551 18:34:57 - (not logged in) (76.12.55.52)> Connected, sending welcome message…
(000837) 7/8/2551 18:34:57 - (not logged in) (76.12.55.52)> 220-FileZilla Server version 0.9.26 beta
(000837) 7/8/2551 18:34:57 - (not logged in) (76.12.55.52)> 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
(000837) 7/8/2551 18:34:57 - (not logged in) (76.12.55.52)> 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
(000838) 7/8/2551 18:34:57 - (not logged in) (76.12.55.52)> Connected, sending welcome message…
(000838) 7/8/2551 18:34:57 - (not logged in) (76.12.55.52)> 220-FileZilla Server version 0.9.26 beta
(000838) 7/8/2551 18:34:57 - (not logged in) (76.12.55.52)> 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
(000838) 7/8/2551 18:34:57 - (not logged in) (76.12.55.52)> 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
(000839) 7/8/2551 18:34:57 - (not logged in) (76.12.55.52)> Connected, sending welcome message…
(000839) 7/8/2551 18:34:57 - (not logged in) (76.12.55.52)> 220-FileZilla Server version 0.9.26 beta
(000839) 7/8/2551 18:34:57 - (not logged in) (76.12.55.52)> 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
(000839) 7/8/2551 18:34:57 - (not logged in) (76.12.55.52)> 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
(000834) 7/8/2551 18:35:01 - (not logged in) (76.12.55.52)> 421 Login time exceeded. Closing control connection.
(000834) 7/8/2551 18:35:01 - (not logged in) (76.12.55.52)> disconnected.
(000836) 7/8/2551 18:35:01 - (not logged in) (76.12.55.52)> 421 Login time exceeded. Closing control connection.
(000836) 7/8/2551 18:35:01 - (not logged in) (76.12.55.52)> disconnected.
(000835) 7/8/2551 18:35:01 - (not logged in) (76.12.55.52)> 421 Login time exceeded. Closing control connection.
(000835) 7/8/2551 18:35:01 - (not logged in) (76.12.55.52)> disconnected.
(000840) 7/8/2551 18:35:01 - (not logged in) (76.12.55.52)> Connected, sending welcome message…
(000840) 7/8/2551 18:35:01 - (not logged in) (76.12.55.52)> 220-FileZilla Server version 0.9.26 beta
(000840) 7/8/2551 18:35:01 - (not logged in) (76.12.55.52)> 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
(000840) 7/8/2551 18:35:01 - (not logged in) (76.12.55.52)> 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
(000841) 7/8/2551 18:35:01 - (not logged in) (76.12.55.52)> Connected, sending welcome message…
(000841) 7/8/2551 18:35:01 - (not logged in) (76.12.55.52)> 220-FileZilla Server version 0.9.26 beta
(000841) 7/8/2551 18:35:01 - (not logged in) (76.12.55.52)> 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
(000841) 7/8/2551 18:35:01 - (not logged in) (76.12.55.52)> 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
(000842) 7/8/2551 18:35:01 - (not logged in) (76.12.55.52)> Connected, sending welcome message…
(000842) 7/8/2551 18:35:01 - (not logged in) (76.12.55.52)> 220-FileZilla Server version 0.9.26 beta
(000842) 7/8/2551 18:35:01 - (not logged in) (76.12.55.52)> 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
(000842) 7/8/2551 18:35:01 - (not logged in) (76.12.55.52)> 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
(000824) 7/8/2551 18:35:03 - admin (117.47.95.50)> 421 No-transfer-time exceeded. Closing control connection.
(000824) 7/8/2551 18:35:03 - admin (117.47.95.50)> disconnected.
(000837) 7/8/2551 18:35:03 - (not logged in) (76.12.55.52)> USER Administrator
(000837) 7/8/2551 18:35:03 - (not logged in) (76.12.55.52)> 331 Password required for administrator
(000838) 7/8/2551 18:35:03 - (not logged in) (76.12.55.52)> USER Administrator
(000838) 7/8/2551 18:35:03 - (not logged in) (76.12.55.52)> 331 Password required for administrator
(000839) 7/8/2551 18:35:03 - (not logged in) (76.12.55.52)> USER Administrator
(000839) 7/8/2551 18:35:03 - (not logged in) (76.12.55.52)> 331 Password required for administrator
(000841) 7/8/2551 18:35:07 - (not logged in) (76.12.55.52)> USER Administrator
(000840) 7/8/2551 18:35:07 - (not logged in) (76.12.55.52)> USER Administrator
(000840) 7/8/2551 18:35:07 - (not logged in) (76.12.55.52)> 331 Password required for administrator
(000841) 7/8/2551 18:35:07 - (not logged in) (76.12.55.52)> 331 Password required for administrator
(000842) 7/8/2551 18:35:07 - (not logged in) (76.12.55.52)> USER Administrator
(000842) 7/8/2551 18:35:07 - (not logged in) (76.12.55.52)> 331 Password required for administrator
(000837) 7/8/2551 18:35:09 - (not logged in) (76.12.55.52)> PASS *******
(000839) 7/8/2551 18:35:09 - (not logged in) (76.12.55.52)> PASS *******
(000839) 7/8/2551 18:35:09 - (not logged in) (76.12.55.52)> 530 Login or password incorrect!
(000837) 7/8/2551 18:35:09 - (not logged in) (76.12.55.52)> 530 Login or password incorrect!
(000838) 7/8/2551 18:35:09 - (not logged in) (76.12.55.52)> PASS *******
(000838) 7/8/2551 18:35:09 - (not logged in) (76.12.55.52)> 530 Login or password incorrect!
(000841) 7/8/2551 18:35:13 - (not logged in) (76.12.55.52)> PASS *******
(000840) 7/8/2551 18:35:13 - (not logged in) (76.12.55.52)> PASS *******
(000840) 7/8/2551 18:35:13 - (not logged in) (76.12.55.52)> 530 Login or password incorrect!
(000841) 7/8/2551 18:35:13 - (not logged in) (76.12.55.52)> 530 Login or password incorrect!
(000842) 7/8/2551 18:35:13 - (not logged in) (76.12.55.52)> PASS *******
(000842) 7/8/2551 18:35:13 - (not logged in) (76.12.55.52)> 530 Login or password incorrect!
(000837) 7/8/2551 18:35:27 - (not logged in) (76.12.55.52)> USER Administrator
(000839) 7/8/2551 18:35:27 - (not logged in) (76.12.55.52)> USER Administrator
(000839) 7/8/2551 18:35:27 - (not logged in) (76.12.55.52)> 331 Password required for administrator
(000837) 7/8/2551 18:35:27 - (not logged in) (76.12.55.52)> 331 Password required for administrator
(000838) 7/8/2551 18:35:27 - (not logged in) (76.12.55.52)> USER Administrator
(000838) 7/8/2551 18:35:27 - (not logged in) (76.12.55.52)> 331 Password required for administrator
(000840) 7/8/2551 18:35:31 - (not logged in) (76.12.55.52)> USER Administrator
(000841) 7/8/2551 18:35:31 - (not logged in) (76.12.55.52)> USER Administrator
(000840) 7/8/2551 18:35:31 - (not logged in) (76.12.55.52)> 331 Password required for administrator
(000842) 7/8/2551 18:35:31 - (not logged in) (76.12.55.52)> USER Administrator
(000841) 7/8/2551 18:35:31 - (not logged in) (76.12.55.52)> 331 Password required for administrator
(000842) 7/8/2551 18:35:31 - (not logged in) (76.12.55.52)> 331 Password required for administrator
(000837) 7/8/2551 18:35:37 - (not logged in) (76.12.55.52)> PASS ******
(000839) 7/8/2551 18:35:37 - (not logged in) (76.12.55.52)> PASS ******
(000839) 7/8/2551 18:35:37 - (not logged in) (76.12.55.52)> 530 Login or password incorrect!
(000837) 7/8/2551 18:35:37 - (not logged in) (76.12.55.52)> 530 Login or password incorrect!
(000838) 7/8/2551 18:35:37 - (not logged in) (76.12.55.52)> PASS ******
(000838) 7/8/2551 18:35:37 - (not logged in) (76.12.55.52)> 530 Login or password incorrect!
(000841) 7/8/2551 18:35:41 - (not logged in) (76.12.55.52)> PASS ******
(000840) 7/8/2551 18:35:41 - (not logged in) (76.12.55.52)> PASS ******
(000840) 7/8/2551 18:35:41 - (not logged in) (76.12.55.52)> 530 Login or password incorrect!
(000841) 7/8/2551 18:35:41 - (not logged in) (76.12.55.52)> 530 Login or password incorrect!
(000842) 7/8/2551 18:35:41 - (not logged in) (76.12.55.52)> PASS ******
(000842) 7/8/2551 18:35:41 - (not logged in) (76.12.55.52)> 530 Login or password incorrect!
(000839) 7/8/2551 18:35:58 - (not logged in) (76.12.55.52)> 421 Login time exceeded. Closing control connection.
(000839) 7/8/2551 18:35:58 - (not logged in) (76.12.55.52)> disconnected.
(000837) 7/8/2551 18:35:58 - (not logged in) (76.12.55.52)> 421 Login time exceeded. Closing control connection.
(000837) 7/8/2551 18:35:58 - (not logged in) (76.12.55.52)> disconnected.
(000838) 7/8/2551 18:35:58 - (not logged in) (76.12.55.52)> 421 Login time exceeded. Closing control connection.
(000838) 7/8/2551 18:35:58 - (not logged in) (76.12.55.52)> disconnected.
(000843) 7/8/2551 18:35:58 - (not logged in) (76.12.55.52)> Connected, sending welcome message…
(000843) 7/8/2551 18:35:58 - (not logged in) (76.12.55.52)> 220-FileZilla Server version 0.9.26 beta
(000843) 7/8/2551 18:35:58 - (not logged in) (76.12.55.52)> 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
(000843) 7/8/2551 18:35:58 - (not logged in) (76.12.55.52)> 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
(000844) 7/8/2551 18:35:58 - (not logged in) (76.12.55.52)> Connected, sending welcome message…
(000844) 7/8/2551 18:35:58 - (not logged in) (76.12.55.52)> 220-FileZilla Server version 0.9.26 beta

โต้ก็โดน(ชินแระ)

ผมโดนประจำครับ

ก็ต้อง Block กันไปเรื่อยๆ เฮ้อ เหนื่อยกายไม่พอ เหนื่อยใจอีกครับ