สร้าง ftp user ไม่ได้ ใช้ directadmin

พอดีใช้ directadmin สร้างโดเมนใน user admin นะครับ
ที่นี้พอสรา้ง ftp account แล้วมันเข้าระบบไม่ได้นะครับ

ตัวนี้เป็น centos7 นะครับ ไม่ทราบว่าต้องเชกตรงไหนเพิ่มบ้างครับ

%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E

รูปตรงนี้มันต้อง config เป็นอะไรบ้างครับ

firewall ก็เพิ่ม port 21 แล้วนะครับ

ขอบคุณครับ

สร้างแล้วต้องรอ 2 นาทีก่อนนะครับ ถึงจะใช้ได้ครับ

1 Like

มันฟ้อง 530 พาสผิดนะครับ

1 Like

user admin ftp ได้ปกตินะครับ
ระบบน่าจะใช้ pure ftp เพราะผมเชก log ของ proftpd ไม่มีอะไรเลย

ตรงนี้เชกยังไงได้บ้างครับว่า pure ftp ทำงานไหม

SOLVED! พิมพ์โคดนี้ไปครับ เพื่อ rebuilding the pure-ftpd database

/usr/bin/pure-pw mkdb /etc/pureftpd.pdb -f /etc/proftpd.passwd

1 Like