ถามเรื่อง fsockopen หน่อยครับ

พอดีผมจะต้องเขียนติดต่อกับ API น่ะครับ แต่ค่าที่เค้าส่งมาจะเป็น XML

รับมามันก็เป็น text ในรูปแบบ XML
เราก็เอามา parse เอาข้อมูลที่ต้องการอีกที