รับสมัครงานหลายตำแหน่ง Freelance Unity Programmer,Freelance Graphic

ลักษณะงาน : พัฒนาเกม

รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง ดังนี้
1.Freelance Unity Programmer
มีความรู้และ สามารถทำเกมบน ios ,android
มีความรู้ การทำ Ads,inApp
มีความคิดสร้างสรรค์และรักในการทำเกม
มีประสบการณ์ในการเขียนเกมด้วย unity

2.Freelance Graphic
มีความสามารถในด้านการออกแบบฉากเกม ภาพประกอบ และcharacter มีความคิดสร้างสรรค์
หรือมีความสามารถนอกเหนือจากนี้ ที่คุณคิดว่ามีประโยชน์กับการทำเกม กรุณา
นำเสนอมาใน Portfolio
ผลงานที่เป็น vdo ภาพเคลื่อนไหว ให้ up ขึ้นเป็น youtube ส่งมาประกอบการพิจารณา

ติดต่อและส่งผลงานและประวัติ มาได้ที่
ฝ่ายบุคคล
e-mail hippostudios2547@gmail.com
Tel 086-533-8754 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม