หาคนลง FreeBSD พร้อมย้าย ข้อมูล เครื่องอยู่ที่ บางรัก

หาคนลง FreeBSD พร้อมย้าย ข้อมูล เครื่องอยู่ที่ บางรัก

จากปัญหา

ปัญหา

เลยจะเอา HDD ไปเปลี่ยน ครับ

ใครรับงานติดต่อได้ครับ

รีโหมดก็ได้ครับ ผมเข้าไปที่เครื่องให้

ลงชื่อ ไม่รู้ได้ยัง

เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ