หมาย่าง (Firefox) ไม่ Support บาง Script!

เจ้าหมาย่าง (หรือ Firefox นั่นเอง) มันไม่ support กับ script marquee ครับ แต่ IE ใช้งานได้ตามปกติ

พอเปิดทดลองกับ Firefox มันทำให้เสียสมดุลย์เว็บเพจไปโดยสิ้นเชิงครับ ทั้งที่เขียน script และ css กำหนดไว้แล้วก็ตาม

ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับ font นะครับ แต่มีปัญหากับ script ที่เจ้าหมาย่างมันไม่ support จะมีวิธีแก้อย่างไรครับ

ขอบคุณครับ
ปล. marquee เขียนได้หลายรูปแบบ บางรูปแบบหมาย่างมันไม่ support

เพราะว่าบางรูปแบบมันไม่ได้เป็นมาตรฐานครับ

script marquee เป็นของ MS ครับ
ดังนั้น มันจึงรันได้แต่ IE เท่านั้นครับ