มีปัญหา เรือ่ง ext-2 มาอีกแล้วครับ

คือวันนี้ อยู่เครือ่งก็เหมือน over load ทำงานหนัก จนเข้าเวปไม่ได้ ssh ก็ไม่ได้
ต้อง reboot เครือ่ง ดู
ที่ /var/log/message

ก็เจอ error ก่อน reboot

Nov 15 10:22:59 host kernel: EXT2-fs error (device loop(7,0)): ext2_free_branches: Read failure, inode=136, block=957058741
Nov 15 10:22:59 host kernel: attempt to access beyond end of device
Nov 15 10:22:59 host kernel: 07:00: rw=0, want=955283799, limit=100000
Nov 15 10:22:59 host kernel: EXT2-fs error (device loop(7,0)): ext2_free_branches: Read failure, inode=136, block=955283798
Nov 15 10:22:59 host kernel: attempt to access beyond end of device
Nov 15 10:22:59 host kernel: 07:00: rw=0, want=956564233, limit=100000
Nov 15 10:22:59 host kernel: EXT2-fs error (device loop(7,0)): ext2_free_branches: Read failure, inode=136, block=-1190919416
Nov 15 10:22:59 host kernel: attempt to access beyond end of device
Nov 15 10:22:59 host kernel: 07:00: rw=0, want=1012342774, limit=100000
Nov 15 10:22:59 host kernel: EXT2-fs error (device loop(7,0)): ext2_free_branches: Read failure, inode=136, block=1012342773
Nov 15 10:22:59 host kernel: attempt to access beyond end of device
Nov 15 10:22:59 host kernel: 07:00: rw=0, want=1889852115, limit=100000
Nov 15 10:22:59 host kernel: EXT2-fs error (device loop(7,0)): ext2_free_branches: Read failure, inode=136, block=-257631534
Nov 15 10:22:59 host kernel: attempt to access beyond end of device
Nov 15 10:22:59 host kernel: 07:00: rw=0, want=515438599, limit=100000
Nov 15 10:22:59 host kernel: EXT2-fs error (device loop(7,0)): ext2_free_branches: Read failure, inode=136, block=515438598
Nov 15 10:22:59 host kernel: attempt to access beyond end of device
Nov 15 10:22:59 host kernel: 07:00: rw=0, want=562095364, limit=100000

ไม่รู้เกียวกับ การทำให้ /tmp ไม่สามารถ รัน exec ได้หรือเปล่าครับ เพราะ ผมตั้งให้เป็น ext2 ปกติ partition อื่นจะเป็น ext3

เพราะตอนนี้ ลอง เข้าที่ /tmp แล้ว สั่ง ls ก็มี error แบบนี้

[root@host tmp]# ls
ls: #sql586_7bef7_0.MYI: Input/output error
ls: #sql586_7bef7_0.MYD: Input/output error

ผมลองถาม admin ผม เค้าบอกว่าเป็นเพราะ การส่งข้อมูลมันเป็นคอขวด
คือส่วนอื่นเป็น ext3 แล้ว /tmp เป็น ext2 ทำให้การ อ่านข้อมูลเป้นแบบ raw
ทำให้มันช้า เหมือนหน่วง
อันนี้น่าเกียวไหมครับ

คิดว่าน่าจะเกี่ยว ext2 ทำผมช้ำใจมาแล้วคัรบ พูดง่ายๆ fat16 ยังจะน่าใช้กว่า

คิดว่าน่าจะเกี่ยว ext2 ทำผมช้ำใจมาแล้วคัรบ พูดง่ายๆ fat16 ยังจะน่าใช้กว่า

แล้ว คุณ thaitumweb แก้อย่างไรหรือครับ

[quote] คิดว่าน่าจะเกี่ยว ext2 ทำผมช้ำใจมาแล้วคัรบ พูดง่ายๆ fat16 ยังจะน่าใช้กว่า

แล้ว คุณ thaitumweb แก้อย่างไรหรือครับ [/quote]
โทษทีคัรบ เพิ่งจะเห็น คือผมใช้ตังแต่ ext3 ยังไม่มีนะคัรบ พอมันพังผมก็ลง ใหม่ พอดีว่าเป็นเครื่องที่ทำหน้าที่ gateway ในองกรเท่านั้น

แต่ถ้าต้องการกู้ข้อมูล ลองดู http://stellarinfo.com/ ผมเคยซื้อมาใช้ ดีเหมือนกัน รองรับ ext3 ด้วย