สอบถามการ export log เฉพาะข้อมูลที่ต้องการ


#1

ตัว FTP Log
/var/log/proftpd/access.log

มีคำสั่งอะไรให้ผม filter แยก คือจะเอาเฉพาะชื่อ user ที่ต้องการและแยก save as ออกมาเป็นอีกไฟล์ ได้แบบเร็วๆบ้างครับ


#2

cat /var/log/proftpd/access.log | grep user > access.user.log


#3

grep user /var/log/proftpd/access.log > access.user.log

ลดไป 1 คำสั่ง


#4

ขอบคุณทั้ง 2 ท่านมากครับ


#5

เพิ่งรู้ว่าสั่งแบบคุณไอส์ก็ได้ :thumbsup: