พลาดไปลบไฟล์ /etc/rc.local จะสร้างใหม่ยังไงหรอครับ ลองสร้างแล้วสิทธิ์ได้ไม่เหมือนเดิม

ลองสร้างใหม่ แล้ว

อันเดิมได้ File Folder สิทธิ์ lrwxrwxrwx

พอสร้างอันใหม่ เป็น Local File สิทธิ์ -rwxrwxrwx

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

centos สั่ง

ln -s /etc/rc.d/rc.local /etc/rc.local

ขอบคุณมากครับ