ตอนแรก โอ พออีก ครั้งก็ error งง

ครั้งแรก config ไม่เจอปัญหา เลย พอ มาทำอีก ครับ ก็ เป็น งี้ อ่ะ งงครับ

vi /etc/apache2/httpd.conf

echo “Include /etc/apache2/sites-available/vhcs2.conf” >> /etc/apache2/httpd.conf
หลังจาก เพิ่ม ก็

ไม่ต้อง —>

ขอบคุณมากครับ พี่