ช่วยดู error ของ DA ให้หน่อยครับ

system messages - /var/log/messages

Mar 31 14:10:10 server kernel: [3096388.125387] exim[3185]: segfault at 305bc0ea ip 305bc0ea sp bf89573c error 14 in IBM874.so[b7558000+2000]
Mar 31 14:14:11 server kernel: [3096629.310701] exim[3215]: segfault at 305bc0ea ip 305bc0ea sp bf89573c error 14 in IBM874.so[b7558000+2000]
Mar 31 14:18:14 server kernel: [3096871.373265] exim[3405]: segfault at 305bc0ea ip 305bc0ea sp bf89573c error 14 in IBM874.so[b7558000+2000]
Mar 31 14:22:15 server kernel: [3097113.090304] exim[3599]: segfault at 305bc0ea ip 305bc0ea sp bf89573c error 14 in IBM874.so[b7558000+2000]
Mar 31 14:26:17 server kernel: [3097354.775966] exim[3787]: segfault at 305bc0ea ip 305bc0ea sp bf89573c error 14 in IBM874.so[b7558000+2000]
Mar 31 14:30:19 server kernel: [3097596.418753] exim[4205]: segfault at 305bc702 ip 305bc702 sp bfbb67dc error 14 in IBM874.so[b761b000+2000]
Mar 31 14:34:21 server kernel: [3097837.960995] exim[4248]: segfault at 305bc702 ip 305bc702 sp bfbb67dc error 14 in IBM874.so[b761b000+2000]

ประมาณนี้นะครับ ทุก 4 นาที แล้วจะมีเมล์ที่ส่งจาก hotmail อยู่ฉบับนึง ส่งมาเข้า inbox ทุก 4 นาที
โดยที่เมล์นี้ผมเป็นคนส่งเอง ตอนเทสระบบ หลังจากนั้นมันก็ส่งเข้ามาตลอด

ปล ผมลองเครียร์ Queue ทั้งหมดแล้ว แต่จะมีเมล์ส่งเข้ามาเรื่อย ๆ ทุก 4 นาที

ไม่เคยเจอ…แต่ค้นหาดูแล้วคล้ายๆ กับกระทู้นี้ในเว็บไดเร็คแอ็ดมิน ลองดูครับ
http://www.directadmin.com/forum/showthread.php?t=29963