Enom reseller สามารถจด ns1.xxx.com ได้หรือเปล่าครับ

enom reseller สามารถจด ns1.xxx.com 202.xxx.xxx.xx ได้หรือเปล่าครับ

ถ้าได้ ต้องเสียค่าจดมั้ยครับ

ได้ทุกที่ครับ ไม่มีค่าใช้จ่าย ในระบบหากไม่มีให้สร้างให้ติดต่อ reseller หรือ regisstar ครับ
ส่วน enom น่าจะมีสมาชิกมาตอบครับว่าต้องสร้างอย่างไร

ได้ครับ อยุ่ในเมนู advance tools / register name server

ได้ครับ

เป็นสิทธิที่มีอยู่ในทุกโดเมน

ถึงไม่เป็น Reseller ก็สามารถจดได้เช่นกันครับ