จัดการ enable postfix ให้ support ipv6 ครับ on freebsd

จัดการ postfix ให้ support ipv6 ครับ (Native IPV6) แต่ในส่วนของ core network ต้อง support IPV6 ด้วยนะครับผม
โดยปกติแล้ว postfix ตอน install ลงจะ compile ipv6 มาให้ตั้งแต่ version 2.2 ขึ้นไปแล้วครับ

พอดีผมได้ IPV6 global ip มาครับ แล้วเลยต้องทำการ implement ให้ postfix support ipv6 ได้
ส่วน network core ก็เป็น ipv6 native ทั้งหมดละ

ส่วนของ OS=FreeBSD ต้องทำการให้ interface มี ipv6 ก่อนนะครับ

#vi /etc/rc.conf
###IPV6
ipv6_enable="YES"
ipv6_ifconfig_em0="2403:xxx:x:xxxx::101"
ipv6_defaultrouter=“2403:xxx:x:xxxx::1”

แล้วทีนี้มาถึงส่วนของ configure ก็ไม่มีไรมากครับ config หลักๆที่เราต้องเพิ่มมีไม่กี่ตัว
#vi /usr/local/etc/postfix/main.cf
inet_interfaces = all #คือให้support ipv4,ipv6
inet_protocols = all #คือให้support ipv4,ipv6
mynetworks = 127.0.0.0/8,192.168.1.0/24,[2403:xxx:x:xxxx::/64],[::1]/128,[fe80::]/10

ต่อไปก็ทำการ restart service postfix เลยครับ
#/usr/local/etc/rc.d/postfix restart

smtp00# netstat -na | grep -i listen -A6
tcp6 0 0 *.587 . LISTEN
tcp4 0 0 *.587 . LISTEN
tcp6 0 0 *.25 . LISTEN
tcp4 0 0 *.25 . LISTEN

ดูเพิ่มเติม http://golfreeze.packetlove.com/smileboard/index.php?topic=318

ในระบบของ ipv6 จะไม่มีการ nat ครับซึ่งในจุดนี้ เราสามารถบอกให้ postfix ส่งเมลออก (Outgoing) ด้วย ipv6 ได้คือ

#vi /usr/local/etc/postfix/main.cf
smtp_bind_address6 = 2403:xxx:x:xxx::101

แล้วทำ restart postfix ได้คือ

#/usr/local/etc/rc.d/postfix restart

##telnet จาก server อื่นได้เลยครับ

#telnet 2403:xxx:x:xxxx::101 25

ขอบคุณป๋ากอล์ฟมากครับ