มีใครขาย EMC VNXe 3100 ซีรี่บ้างครับ

มีใครขาย EMC VNXe 3100 ซีรี่บ้างครับ

เอา dual controller

12 x 1TB 7,200K SATA

ถ้ามีขอใบเสนอราคาด้วยครับส่งมาที่ ap@d1.co.th

ขายอยู่ครับ ขอชื่อ ที่อยู่ บริษัท มาหน่อยสิครับ เดี๋ยวส่งใบเสนอราคาไปให้ครับ