ขอวิธีลบข้อมูล Email Inbox ใน DA

ตามปกติเราจะสามารถกดลบข้อมูลใน Inbox ผ่าน Control Panel ได้เลย
โดยทำที่ E-Mail Accounts > Select Account ที่ต้องการ > กด Purge ได้เลย (เลือก Inbox , Imap, Spambox ก็ว่าไป)

แต่ปัญหาที่เจอคือ Account ที่ต้องการลบนั้น มีอีเมล์เก็บอยู่จำนวนมากๆๆ โดยใช้พื้นที่ไปประมาณ 10GB++
จึงทำให้ไม่สามารถลบ ผ่าน Control Panel
พอกดลบ จะเกิด connection timeout… ไม่สามารถลบได้เลย

อยากสอบถามว่า มีวิธีอื่นๆ ที่สามารถลบได้ไหมครับ แบบ manual หรือ ผ่าน control panel ก็ได้ครับ

ขอบคุณครับ

พอมีใครทราบวิธีบ้างครับ แบบ manual หรือวิธีไหนก็ได้ครับ
ขอบคุณครับ

ลองดูในนี้ครับ cd /home/user/imap/domain.com/user/Maildir/new
/cur
/tmp

rm -rf เอาให้เกลี้ยงเลยครับ ^^"