ติดปัญหาเรื่องส่ง email ไป hotmail ไม่ได้ครับช่วยแนะนำหน่อยครับ

ติดปัญหาเรื่องส่ง email ไป hotmail ไม่ได้ครับช่วยแนะนำหน่อยครับ

host ใช้ cpanel ครับ สามารถส่ง email ไปได้ทุกที่ ทั้งgmail yahoo และอื่นๆ ครับ ปัญหาคือไม่สามรถส่งไป hotmail ได้ครับ log ของ exim บอกว่า complete เหมือนเช่นปกติครับ แต่ email ไม่ถึงปลายทาง iP ไม่ติดแบล๊คลิส ปริมาณการรับส่งก็ไม่ได้เยอะ

อันนี้ส่งไป gmail และ hotmail gmail ได้รับ แต่ hotmail ไม่ถึงครับ แล้วก็ไม่มีอะไรตีกลับด้วย

Delivered-To: xxxxxx@gmail.com
Received: by 10.107.136.161 with SMTP id s33csp99661ioi;
Wed, 22 Feb 2017 22:05:30 -0800 (PST)
X-Received: by 10.84.225.146 with SMTP id u18mr53477668plj.157.1487829930570;
Wed, 22 Feb 2017 22:05:30 -0800 (PST)
Return-Path: administrator@xxxxxxx.com
Received: from ns1.xxxxxxxxx.com (ns1.xxxxxxxx.com. [103.208.xxx.xxx])
by mx.google.com with ESMTPS id c66si3392563pfb.26.2017.02.22.22.05.28
for xxxxxxxx@gmail.com
(version=TLS1_2 cipher=ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 bits=128/128);
Wed, 22 Feb 2017 22:05:29 -0800 (PST)
Received-SPF: pass (google.com: domain of administrator@xxxxxxx.com designates 103.208.xxx.xxx as permitted sender) client-ip=103.208.xxx.xx;
Authentication-Results: mx.google.com;
dkim=pass header.i=@xxxxxxxx.com;
spf=pass (google.com: domain of administrator@xxxxxxx.com designates 103.208.xx.xx as permitted sender) smtp.mailfrom=administrator@xxxxxxxx.com
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/relaxed; d=xxxxxxxxxxx.com; s=default; h=Content-Transfer-Encoding:Content-Type: MIME-Version:Message-ID:Date:Subject:In-Reply-To:References:To:From:Sender: Reply-To:Cc:Content-ID:Content-Description:Resent-Date:Resent-From: Resent-Sender:Resent-To:Resent-Cc:Resent-Message-ID:List-Id:List-Help: List-Unsubscribe:List-Subscribe:List-Post:List-Owner:List-Archive; bh=izfp9WS9v9LS6vKote13U4TG/hfHZT1KVGJwnidsTqY=; b=PU1K46uQjuIlN2vsOQA66GMTT3 HE3jheoPlWTAw1yVOH7qTQVO3GGvlEghbu+8Md3TIg0ChHso7Aq+f/HfnPyTdnHnKQR2M3czmtMI6 nWJ/R0G3pDPTgaTZmkKFdpjGdPEeNSY3PCw+9zPWnScqn5d5Hu83UYgOZ0AkpuVyU/1NCMYKyOCrm 7rk6NwZp0/7rrbHkSwUPAGB086peBJ6L1c9maA6seZE2fJ3bAv5u0HvIJ58MKoQS7lKxfr2eCJWG3 zzYU0kAtBiC+6Xmt/Pgefzt91XMjLkWS4En3yOeCMkL0d6tTG62CNRpRQpPVQ3Apzgnz+XNAw9AKm i46sF3+g==;
Received: from [61.19.233.xxx] (port=56878 helo=Supercar) by ns1.xxxxxxxxxxx.com with esmtpsa (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:256) (Exim 4.88) (envelope-from administrator@xxxxxxxxxx.com) id 1cgmWs-0007j3-55; Thu, 23 Feb 2017 13:05:27 +0700
From: administrator@xxxxxxxxxxxx.com
To: xxxxxxxxx@gmail.com, “‘name. xxxxx’” xxxxxxxx@hotmail.com
References: E1cglTO-0001Td-7F@ns1.xxxxxxxx.com
In-Reply-To: E1cglTO-0001Td-7F@ns1.xxxxxxxx.com
Subject: FW: lfd on ns1.xxxxxxxxx.com: Suspicious process running under user nobody
Date: Thu, 23 Feb 2017 13:05:23 +0700
Message-ID: 002601d28d9a$d229cb00$767d6100$@xxxxxxxx.com
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="us-ascii"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
X-Mailer: Microsoft Outlook 14.0
Thread-Index: AQMET7ze3ZpSuj2vuNGEju3F8Z32p58SliIQ
Content-Language: en-us
X-AntiAbuse: This header was added to track abuse, please include it with any abuse report
X-AntiAbuse: Primary Hostname - ns1.xxxxxxxx.com
X-AntiAbuse: Original Domain - gmail.com
X-AntiAbuse: Originator/Caller UID/GID - [47 12] / [47 12]
X-AntiAbuse: Sender Address Domain - xxxxxxxxx.com
X-Get-Message-Sender-Via: ns1.chinhosting.com: authenticated_id: administrator@xxxxxxxxxx.com
X-Authenticated-Sender: ns1.xxxxxxxxx.com: administrator@xxxxxxxxx.com

ทดสอบ ส่งจาก hotmail เข้ามาแล้วลอง Reply กลับ ได้ไหมครับ