ใครเคยใช้บริการของ elifehost บ้างครับ

เห็นว่าน่าสนใจและน่าเชื่อดี ขอความเห็นหน่อยนะครับกำลังจะลองใช้

ดีครับ เคยลองใช้นาน ละ เคยเช่าใช้กับเว็บ japankiku.com ครับผม บริการดีด้วยนะครับ