รับทำ e-learning LMS /CAI /Online & Offline system/ scorm + HTML5 Webapp

[B]
รับทำ e-learning ระบบ LMS[/B]

 1. รับดูแล ติดตั้งระบบ Moodle LMS
 • ติดตั้ง โอนย้าย อัปเกรท ระบบ moodle
 • ตั้งค่า ปรับแต่ง ลง plug in ระบบ
 • สอนการใช้งานระดับผู้ดูแลระบบ ผู้สร้างบทเรียน ผู้เรียน
 • จัดทำคู่มือ ฝึกอบรม คู่มือการเรียนการสอนระบบ moodle
 1. รับทำ Scorm 1.2 เพื่อใช้งานกับระบบ LMS
 • รับทำ Scorm 1.2 รองรับผลการบันทึกกิจกรรมลงบน LMS
 • รองรับการใช้งานผ่าน API มาตรฐาน ADL scorm
 1. รับทำบทเรียน e-learning สำหรับใช้งานในองค์กรผ่าน pc
 • รับทำบทเรียน Flash รองรับมาตรฐาน scorm ใช้งานด้วยระบบ PC
 • รับทำบทเรียน Flash รูปแบบอนิเมชั่น, เกมส์ผ่านด่าน , interactive
 1. รับทำบทเรียน e-learning ใช้งาน Cross platform
 • รับทำบทเรียน e-learning รูปแบบ HTML5 app รองรับการใช้งานในมาตรฐาน scorm (web app/ browser app)
 • สามารถใช้งานได้พร้อมกันในระบบ pc และ smartphone (ios , android, window)
 • รองรับการบันทึกผล API scorm ทัั้งระบบ pc และ smartphone

[B]รับทำ e-learning ระบบ CAI[/B]

 • รับทำ e-learning ในรูปแบบ Offline CAI
 • มีระบบ log in ตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบจากชื่อผู้ใช้งานแบบ offline
 • มีระบบตรวจสอบบันทึกผลการเข้าใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานกลับเข้ามาเรียนซ้ำจากเดิม
 • มีระบบบันทึกผลกิจกรรม คะแนนกิจกรรม และการทำแบบทดสอบ
 • มีระบบ ออกใบ Certificate ผู้ใช้งานสามารถ print certificate เพื่อรับรองผลการเรียน
 • มีการเข้าใช้งานผ่านรหัสบริษัทเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกใช้งาน
 • Cai บันทึกผลลงเครื่องสามารถตรวจสอบขอ้มูลการเรียน และจัดทำ Report ให้ผู้เรียนทราบ
  สถานะการเรียนของตน

[B]รับสอน packscorm เข้าใจค่ามาตรฐานในการทำงาน[/B]

 • สอนใช้งานการ packscorm ผ่านเครื่องมือ Reload editor
 • มาตรฐานการใช้งาน scorm 1.2
 • การตรวจสอบค่าการใช้งาน scorm กับระบบ LMS หรือระบบ Free test scorm
 • รู้จักกับการสื่อสาร Scofunction, api wrapper ว่าด้วยคำสั่งต่างๆ ที่ใช้ติดต่อ
  ส่งคะแนน, บันทึกผลกิจกรรม และเวลาได้อย่างไร
 • การจัดการ Scorm ในรูปแบบเลือกเรียนอิสระ หรือบังคับเรียน

[B]รับทำ HTML5 Webapp[/B]

 • HTML5 portfolio web
 • HTML5 interactive web
 • HTML5 text animation & motion object

[B]Tel. 085-143-6858 (เต้)[/B]
[B]Email : tae_typhoon@hotmail.com[/B]