การลง driver บน linux ทำอย่างไรหรือครับ

คือมัมมีอุปกรณ์บางตัว ที่ linux ไม่รู้จักนะรับ
ถ้าบอก window ก็เข้า control panel -> system -> hardware device แล้วก็จะมีขึ้นเครือ่งหมายตกใจตัวเหลืองๆ
แล้วก็ click ขวา update driver
ไม่ร้ว่า linux ต้องลงอย่างไรหรือครบ CentOS5.1
ขอบคุณครับ

โดยหลักๆจะใช้ insmod ครับ… แต่ให้ดู readme, install text ไฟล์ในชุดของ driver นั้นๆเป็นหลักครับ…จะมีบอกเอาไว้ครับ

  1. ลง kernel-devel
  2. ลง gcc make glibc-devel
  3. compile driver
  4. insmod

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ตามแต่ driver ครับ