จะDowngrade PHP 5เป็นPHP 4แบบ RPM จะมีผลอะไรไหม?

จะDowngrade PHP 5 เป็น PHP 4 แบบ RPM จะมีผลอะไรไหม ?

บน Fedora Core 4

ป.ล. ไม่อยากให้กระทบ Apache

จะลบโดย rpm -e php --nodep เลย จะมีปัญหาอะไรไหม แล้วโหลดตัว .src.rpm มาคอมพายใหม่
จะโอเคไหม ?

ขอบคุณคับ

ไม่มีปัญหาครับ สำรวจก่อนนะครับ ว่ามีติดตั้งอะไรไปบ้างในส่วน php

rpm -qa |grep php

แล้วก็ถอนให้หมด ทับด้วย php 4.4.2

จริงๆ ทับแบบนี้ก็ได้นะครับ
rpm -Uvh xxx.rpm --nodep หรือ --force เนี่ยแหละ

ลงทับแบบ downgrade ใช้ --force ครับ อย่าใส่ --nodeps นะครับ

จะลองเอาของ FC3 เป็น php 4.3.11 มาลง

แต่มันติดตรง libcrypto เนี่ยละ php 4 มนต้องการ libcrypto.so.4

แต่ที่มีอยุ่เป็น so.5 ซึ่งมันเป็น lib ของ openssl

เลยยังไม่กล้าลง

build rpm ก็ไม่ผ่านอีก

make: *** [ext/xmlrpc/libxmlrpc/xml_element.lo] Error 1
error: Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.89824 (%build)

RPM build errors:
Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.89824 (%build)
[root@ ~]#

:ph34r:

มันเกี่ยวกับอะไรหว่า

ลองทำ symlink จาก libcrypto.so.5 ไป libcrypto.so.4 ดูสิครับ เผื่อจะใช้ได้ ถ้าใช้ไม่ได้ อย่าลืมเอาออกด้วยครับ ทางที่ดี ไปหา rpm ที่ provide libcrypto.so.4 มาจะดีกว่า