อยู่ดีๆเครื่องก็ down ping ไปไม่เจอ ช่วยดู log หน่อยครับ

centOS 5
cp:DA
ไม่ทรายว่ามันเป็นอะไรครับช่วยดูหน่อยครับ ไม่รู้ว่า log ตัวนี้รึป่าว
/var/log/dmesg
Linux version 2.6.18-92.1.18.el5 (mockbuild@builder10.centos.org) (gcc version 4.1.2 20071124 (Red Hat 4.1.2-42)) #1 SMP Wed Nov 12 09:19:49 EST 2008
Command line: ro root=/dev/VolGroup00/LogVol02
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 00000000000a0000 (usable)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000dffc0000 (usable)
BIOS-e820: 00000000dffc0000 - 00000000dffcfc00 (ACPI data)
BIOS-e820: 00000000dffcfc00 - 00000000dffff000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000f0000000 - 00000000f4000000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fed00400 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fed13000 - 00000000feda0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee10000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000ffb00000 - 0000000100000000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000100000000 - 00000001ffffe000 (usable)
BIOS-e820: 00000001ffffe000 - 0000000200000000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000200000000 - 0000000220000000 (usable)
DMI 2.4 present.
ACPI: RSDP (v002 DELL

เพิ่มเติม
ที่ DA Message System ส่งอันนี้มาให้ This message has been automatically generated notifying you that the service dovecot is currently down.

LAN Driver ใช้แบบ add-on หรือเปล่าครับ คือ LAN ไม่ได้เห็นจาก Kernel เดิมๆ
หาก add driver lan เอง

ก็ re-add driver lan ก็หายครับ

หลังจากนั้นทำการ fsck -y
สักรอบ…

เดิมเลยคับ เครื่อง dell 860