พบความเสี่ยงถูกโจมตีแบบ DoS บน WordPress และ Drupal

[COLOR=#333333][FONT=Helvetica]ช่องโหว่ใหม่นี้ได้มีการรายงานครั้งแรกจาก Nir Goldshlager นักวิจัยด้านความปลอดภัยบน Salesforce.com ซึ่งเป็นช่องโหว่ด้าน XML
มีผลกระทบ CMS ชื่อดังทั้งสองคือ WordPress และ Drupal ซึ่งรวมกันแล้วมีเว็บไซต์กว่าหลายล้านแห่งที่ตกอยู่ในความเสี่ยง[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Helvetica]
ช่องโหว่นี้จะเปิดให้ผู้ประสงค์ร้ายโจมตีในรูปแบบ XML Quadratic Blowup ที่ทำให้เอกสาร XML ขนาดเล็กๆ กินแรมจำนวนหลายกิกะไบต์
ซึ่งมากพอที่จะทำให้เซิร์ฟเวอร์หยุดทำงานไปชั่วขณะได้ ช่องโหว่นี้มีผลกระทบกับ WordPress ตั้งแต่เวอร์ชัน 3.5 - 3.9.1 และ Drupal เวอร์ชัน 6.x และ 7.x[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Helvetica]ตอนนี้ WordPress ได้ออกอัพเดตอุดช่องโหว่ในเวอร์ชัน 3.9.2 แล้ว ส่วน Drupal ก็ได้อุดช่องโหว่ในอัพเดตเวอร์ชัน [URL=“https://www.drupal.org/drupal-7.31”]7.31 และ 6.33 แล้วเช่นกัน
เว็บของใครที่ตกอยู่ในความเสี่ยงควรให้อัพเดตทันที

ที่มา : https://www.blognone.com/node/59115

:037:[/FONT][/COLOR]