ผมมีปัญหาว่าเวลาจด domainname ของ directi แล้วมันคิดค่าจดเป็นเงินไทยนะครับตั้ง

ผมมีปัญหาว่าเวลาจด domainname ของ directi แล้วมันคิดค่าจดเป็นเงินไทยนะครับตั้ง 410.33 ทั้งที่ถ้าเป็น Us 6.49 เองจะไป set ตรงไหนให้มันคิดเป็น Us ครับ

จะแก้ Selling Currency