เช็คแล้ว dns มีปัญหา แบบนี้มันน่าเกิดจากอะไร ได้บ้างหรือครับ

คือ ping name server ก็ทำงานปกติ

แต่เช็ค ที่เวป http://www.dnsreport.com

Category----NS
Status— FAIL
Test Name —NS
Information-----
A timeout occurred getting the NS records from your nameservers! None of your nameservers responded fast enough. They are probably down or unreachable. I can’t continue since your nameservers aren’t responding. If you have a Watchguard Firebox, it’s due to a bug in their DNS Proxy, which must be disabled (31 Jul 2006 UPDATE: several years after being informed of this, there is a rumor that there is a fix that allows the DNS proxy to work).

ตัวแดงเลย แล้ว ไม่เช็คอะไรต่อเลยนะครับ แบบนี้ มันน่าเกิดจากอะไรได้บ้างหรือครับ
แก้ /etc/resolve ก็ ปกติ เหมือนเครือ่งอื่น
gateway ก็ถูก เวปก็เข้าได้
มันมี ทางเช็คอย่างอื่นอีกไหมครับ

สงสัย bw inter เต็ม มันเลย timeout ไปก่อน
เพิ่ม backup dns ช่วยได้ครับ