หลังจาก Directi ปรับราคา ตกลง Service เสริมฟรีไหมครับ

FREE Privacy Protect :
FREE Managed DNS :
FREE Domain Forwarding : Unlimited forwards
FREE Business Mail: Free Business mail with POP/SMTP access.

ตกลงมันฟรี ไหมครับของ Directi หรือเราต้องซื้อเพิ่ม หนะครับ

New Value Added Products:

With the Registry price hike and the industry changing as a whole, we have tried to increase the value of the Domain Name through free products and yet ensure that your pricing remains competitive. The value of these FREE products exceed $50, i.e. more than 5 times the cost of the Domain Name itself.

The Free Products currently being worked upon, which will be available shortly:

ตอนนี้แค่ จะ ครับ ไม่รู้ใช้ได้จริงเมื่อไหร่

ทำเอาในเครือ Logicboxes ไม่ได้ใช้ไปด้วย >"<

ช่วยกันส่ง ticket ไปทวงครับ จะได้เสร็จเร็วๆ