สอบถามปัญหา เข้าใช้งาน Directadmin ไม่ได้

เนื่องจากวันนี้อยู่ดีๆ ก็เข้าใช้งาน DA ไม่ได้ เลยโทรไปแจ้งทางผู้ดูแลที่ผมวางเครื่องด้วย
ปรากฏว่าไม่มีผู้ชำนาญการที่จะแก้ไขได้ ต้องรอหัวหน้ากลับมาในวันจันทร์

ผมเลยค้นคว้าหาความรู้จาก GG ตอนนี้ผมได้ลอง

 /etc/init.d/directadmin restart

ผล

Stopping DirectAdmin:                   [FAILED]
Starting DirectAdmin:                   [ OK ]

 /etc/init.d/directadmin status

ผล

directadmin dead but pid file exists

เปิดดู Log : [COLOR=#333333]/var/log/directadmin/error.log[/COLOR]

Unable to read the license file

ค้นหา uid & lid จากไฟล์ [COLOR=#333333]/usr/local/directadmin/scripts/setup.txt
[/COLOR]แล้วใช้

./getLicense.sh uid lid ip

ผล

You are not authorized to download the license with that client id and license id (and/or ip). Please email sales@directadmin.com

ตอนนี้คิดว่าคงมีปัญหากับ license ผมควรทำยังไงต่อดีครับ หรือรอทางทีมงานวันจันทร์

ยังมือใหม่ ถ้าผิดพลาดขั้นตอนไหนแนะนำด้วยนะครับ

ปัญหานี้ License ไม่ตรงกับทาง Directadmin ครับ

ถ้าเอาเร็ว ก็ต้องซื้อ License ใหม่ ของตัวเอง แล้วติดตั้งไปเลยครับ ไม่ต้องรอ Admin

แต่ถ้าไม่สะดวก ก็คงต้องรอครับ รอให้ทาง Admin เข้ามาแก้ไข License ให้ตรงกัน

ทาง Admin อาจจะใส่ข้อมูลผิดพลาด ทำให้รายละเอียดไม่ตรงกันครับ

License หายป่าวครับ

License โดนเปลี่ยนไปใช้กับ ip อื่นแล้ว
ซื้อ da กับใครก็ติดต่อคนนั้นครับ

ขอบคุณครับ ทุกคำตอบครับ
เดี่ยวต้องรอวันจันทร์ ให้เค้าแก้ให้ครับ