ถามเรื่อง DirectAdmin : Mail Queue Administration

DirectAdmin : Mail Queue Administration
จะถามว่าปุ่มแต่ล่ะปุ่มดังนี้

ผมก็ว่าจะถามอยู่พอดีครับ งงกับมันเหลือเกิน ช่วงนี้ตามล่า เรื่อง spam อยู่ exim ค้างเลย
sender <> เฉย header ไม่ใช่โดเมน ภายในเครื่องซะด้วยเอางง

Delete ไว้ลบ คิว เมล์ทิ้งครับ
retry ส่งเมล์ที่ค้างออกไป
freeze มันแปลว่าประมาณ แช่แข็ง มันเอาไว้
thaw ประมาณ ละลาย มัน

งงดีเหมือนกันครับ มั่งๆ เพราะอ่านใน forum da แล้ว งงๆ อยู่

ผมใช้ script ลบ Queue Exim อ่านะ… เลยไม่ได้ดู menu choice เหล่านี้เลยครับ… แต่หลักๆ เราก็แค่ลบออก กับปล่อยทิ้งไว้ไม่ใช่หรือครับ

โดยปกติ…ผมลบ Queue ออกทุกๆ 24 ครับ.

ถามเรื่องลบ Q หน่อยนะครับ ผมใช้ #exiqgrep -i | xargs exim -Mrm ใน FreeBSD ได้แต่

ช่วงหลัง yahoo ไม่ค่อยอยากรับเมล์เท่าไร ติดอยู่ที่เครื่องเยอะเลย

หลายฉบับติดเกิน 48ชั่วโมง

แต่ก็ไม่ได้ลบ เพราะว่า ทิ้งๆไว้