Directadmin IP Alias พอ restart แล้ว ip หาย แก้อย่างไรครับ

Directadmin IP Alias พอ restart แล้ว ip หาย แล้วไม่สามารถเข้าใช้งานได้ครับ ผมรันไว้บน Cloud amazon

คำสั่ง [COLOR=#333333][FONT=Arial]ifconfig eth0:0 inet ELASTIC IP netmask 255.0.0.0 up (IP ซึ่งเป็น Class A)
แต่ ผมก็ลองอีกครั้งคือ [/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial]ifconfig eth0:0 inet ELASTIC IP netmask 255.255.255.255 up
[/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial]
พอลอง restart ip alias หายครับ
[/FONT][/COLOR]
ขอบคุณครับ

สั่งเพิ่มเองแบบ manual มันก็เพิ่มเป็นครั้งๆ ตามที่สั่ง
ถ้าจะให้อยู่ตลอด ต้องเพิ่มใน networkscripts ครับ

หรือง่ายๆเลยสั่ง setup จะมีเมนูขึ้นมา แล้วเพิ่มเข้าไปได้เลย
หรือเพิ่มใน ip management ใน directadmin ก็ได้เหมือนกัน

พิมพ์คำสั่งที่ต้องการให้มันทำงานนอกเหนือจากระบบ เช่น scripts หรืออื่นๆได้ครับโดยเข้าไปแก้ไขไฟล์ /etc/rc.d/rc.local แล้วพิมพ์ต่อท้ายไฟล์ด้วยคำสั่งหรือ scripts ที่ต้องการให้รันนะครับ จากนี้ไปถ้ารีสตาร์ทเครื่องก้อจะทำงานอัตโนมัต นำไปปรับใช้ได้หลายอย่างนะครับ ลองดูสู้ๆ

ยังไงครับ แก้ไขอย่างไร มีตัวอย่างไหมครับ เพราะ ไม่กล้า restart service network กับ restart server เลยกลัว ip alias หาย

ที่ผมอ่านเจอ

[COLOR=#111111][FONT=Consolas]vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0

[/FONT][/COLOR]DEVICE=eth0:8
IPADDR=IP
NETMASK=255.0.0.0
NETWORK=IP
ONBOOT=yes
NAME=eth0:8

ไม่ทราบถูกต้องไหมครับ

#vi /etc/rc.d/rc.local ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วต่อท้ายไฟล์ครับ
ifconfig eth0:1 192.168.0.1 netmask255.255.255.0 up
ifconfig eth0:2 192.168.0.2 netmask255.255.255.0 up
ifconfig eth0:3 192.168.0.3 netmask255.255.255.0 up
หรือถ้าเป็น scripts ก็เรียกตาม path
./root/scripts/test
ประยุกต์เอาครับ

ขอบคุณครับ

ไม่แนะนำให้ใช้แบบนั้นครับ

ตั้งใน /etc/sysconfig/network-scripts ดีกว่า ตามที่คุณก๊อปมาอะถูกแล้ว

ทดสอบได้ด้วยการสั่ง ifup eth0:8 / ifdown eth0:8 ครับ ไม่ต้อง reboot

ผมเองเคยเจอปัญหาแบบท่าน kucks เขียนรายละเอียดในไฟล์ถูกทุกอย่าง onboot=yes จริงๆระบบก็น่าจะ boot up แล้วรันปกติแต่หลังจากบูตก็ไม่สามารถใช้งานได้ ผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ครับ ซึ่งก็สามารถใช้งานได้ แค่แชร์ประสบการณ์นะครับ