Directadmin ไม่สามารถโหลดไฟล์มา install ได้ครับ

Directadmin ไม่สามารถโหลดไฟล์มา install ได้ครับ

คือผมใช้ os freebsd 6.2 แล้วจะลง da แต่ fetch มาไม่ผ่านครับ มันฟ้องว่า connect ผิดพลาดอ่ะครับ

แล้วพอลองเอาเครื่องอื่นโหลดมาแล้ว fetch มาก็ใช้ได้ครับ แต่ก็ลงไม่ได้อยู่ดีครับ เกิดปัญหาตอน connect กับ server ของ da อ่ะครับ

ไม่รุ้ว่าเป็นที่อะไรครับ รบกวนพี่ๆ ด้วย ขอบคุณมากครับ