ขอถามเกี่ยวกับ Directadmin รองรับ Domain ภาษาไทย


#1

ขอรบกวนครับ ไม่ทราบว่า Directadmin รองรับ ชื่อ Domain ภาษาไทยหรือไม่ครับ ไม่เคยรันบน Directadmin
ที่ผ่านมารันบน iis ครับ และ ถ้าหากว่า Directadmin สามารถ รัน Domain ภาษาไทยได้ เวลากเรียก สามารถเรียกเป็นชื่อได้ได้เลยหรือไม่ครับเช่น กล้วย.com กะว่าจะ point dns มาที่เครื่อง IP Directadmin เลยครับ

ขอบคุณครับ


#2

Directadmin รองรับชื่อ โดเมนภาษาไทยครับ สามารถเรียกเป็นชื่อภาษาไทยได้เลยครับ


#3

ขอบคุณครับ


#4

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.