ขอถามเกี่ยวกับ Directadmin รองรับ Domain ภาษาไทย

ขอรบกวนครับ ไม่ทราบว่า Directadmin รองรับ ชื่อ Domain ภาษาไทยหรือไม่ครับ ไม่เคยรันบน Directadmin
ที่ผ่านมารันบน iis ครับ และ ถ้าหากว่า Directadmin สามารถ รัน Domain ภาษาไทยได้ เวลากเรียก สามารถเรียกเป็นชื่อได้ได้เลยหรือไม่ครับเช่น กล้วย.com กะว่าจะ point dns มาที่เครื่อง IP Directadmin เลยครับ

ขอบคุณครับ

Directadmin รองรับชื่อ โดเมนภาษาไทยครับ สามารถเรียกเป็นชื่อภาษาไทยได้เลยครับ

ขอบคุณครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.