โดเมน direcit ถ้าลูกค้าเปลี่ยนเจ้าของ แยก id ยังไงครับ

โดเมน

ให้ลูกค้าสมัครอีก หนึ่ง account แล้ว move โดเมนไปครับ
คลิ๊กที่จัดการโดเมนมันจะมี move service อยู่

ถ้าลูกค้าเขาสมัคร ID จำเป็นใหม ว่าต้องจดโดเมน ใหม่ ครับ

ออ ได้แล้วครับ ขอบคุณครับ