คำสั่ง diff

mail:~# cat 1
11
22
33
mail:~# cat 2
33
22
11
mail:~# diff 1 2
1,2d0
< 11
< 22
3a2,3
> 22
> 11
mail:~#

มีหลักการดูดูยังไง ให้ง่ายๆ