กูเกิลได้สิทธิในโดเมน .dev ไม่เปิดให้คนทั่วไปใช้งาน ธนาคารไทยพาณิชย์ถอนการขอ .scb

[COLOR=#333333][FONT=Helvetica]ในบรรดา gTLD (generic top-level domain) ที่ ICANN เปิดให้จองชื่อเพื่อไปให้บริการได้ มีรายชื่ออีกส่วนหนึ่งที่ใช้งานได้เฉพาะผู้ที่จดทะเบียนในองค์กรเท่านั้น ไม่สามารถเปิดขายให้กับบุคคลภายนอกได้ กลุ่มนี้จะได้รับยกเว้นไม่ต้องมีจรรยาบรรณสำหรับการให้บริการ ในรายชื่อทั้งหมดมีหลายชื่อน่าสนใจ[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Helvetica].dev ถูกจดโดย Charleston Road Registry Inc. บริษัทลูกที่ทำหน้าที่จดทะเบียนโดเมนของกูเกิล ความพิเศษของ .dev คือตามกติกาแล้ว ICANN ไม่ควรอนุญาตคำทั่วไป (generic string) ให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ในกรณีนี้โดเมน .dev ทั้งหมดก็จะใช้งานได้กับกูเกิลเท่านั้น[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Helvetica]นอกจาก .dev แล้วกูเกิลยังจดทะเบียนโดเมนอื่นๆ ไปใช้งานเองเป็นจำนวนมาก เช่น .drive, .play, .dev, .cal, .chrome, .dclk, .channel, .gbiz, .gle, .gmail, .goog, .google, .guge, .hangout, .nexus, .prod, .youtube, .グーグル, และ .谷歌 แต่ส่วนใหญ่ถอนคำร้องออกไปประมาณครึ่งหนึ่ง แม้แต่ .google ก็ถูกถอนคำร้องออกไป[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Helvetica].scb ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ยื่นเรื่องเข้าไปตั้งแต่ปีที่แล้ว ตอนนี้สถานะคำร้องถูกถอนออกไปแล้ว เช่นกัน[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Helvetica]รายชื่อโดเมนอื่นๆ ที่ยื่นเข้ามา เช่น .office จากไมโครซอฟท์, .hermes จากบริษัท Hermes, .bloomberg จากบริษัทข้อมูลการเงิน Bloomberg (ถอนคำร้องไปแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม https://www.blognone.com/node/66767

:th_059_:[/FONT][/COLOR]

scb น่าจะจด scb.th